KACHIN CATHOLIC COMMUNITY IN MALAYSIA (KCCM)

KCCM hte matut mahkai mai ai Magam gun ni hte hkringdat ni..

Ningbaw Shd. Pius
Ph 012 247 3556

Ningbaw Malai Gregory Tsumhpawng Ja la
Ph 017 272 3379
e mail tsumhpawngla@gmail.com

Amu Madu Shd. Paul Kaiji Naw Naw
Ph 016 375 5672, 012 927 0054
e mail kaijinawnaw@gmail.com

Ningtau Amu Madu Dr. Nangzing Lu Pan
Ph 017 221 0354
e mail nzlupan@gmail.com

KCCM email. kccmalaysia@gmail.com

No comments: