KCCM GINRA NTA HTA LABAN MISSA HKUNGGA GALAW

 Wa Jau Michael kawn Missa Hkungga nawng ya
 Missa Hkungga sa lawm ai KCCM Hpung masha ni
 June (16) Laban Missa Hkungga, KCCM Ginra

No comments: