LUSHA GAM LADAW HTA

Tsawra ai KCCM Hpung masha ni hpang de, ngwi pyaw hkam kaja nga myit ga ngu shakram dat ai. 

Ya ten gaw Catholic hpung masha ni a matu Lusha Gam Ladaw rai nga mali ai. N dai Lusha Gam ladaw hta nang, ngai yawng shut hpyi mara ni hpe koi gam nna, san seng san pra ai hte sak hkrung hkawm sa na grai a hkyak nga ga ai. Anhte a Karai Kasang rai nga ai Madu Yesu nan pi nhtoi (40) ya (40) na tup Lusha Gam nna anhte shinggyim masha ni a matu akyu hpyi ya lai wa sai. (Mt 4:2) Dai gaw anhte shut hpyi mara lu ai shinggyim masha ni a matu rai nga ai. 

Hkyela Madu Yesu bai Hkrung Rawt ai Pasaka Poi hta KCCM hpung masha ni yawng myit masin san seng san pra ai hte shang lawm nna, shaman chyeju hkam la lu na matu, n dai Lusha Gam Ladaw hta lusha gam akyu hpyi shaja ai, shut hpyi mara ni hpe koi gam ai, Chyum Mungga hpe hti sumru ai, alu atan bang shakut ai, ra gadawn ai ni hpe garum shingtau la ai hte mai kaja ai magam bungli ni hpe galaw shakut let nga sa ai rai yang teng sha shaman chyeju hkam la na ga ai. (Mt 6:1-6)

Sara Paul Kaiji Naw Naw

No comments: