NGAI GAW ASAK MUK RAI

1. Ngai gaw asak muk rai, moi na muk hte n bung, ji woi ni hpe jaw sha hpa, shanhte sha nna si sai

2. Sumsing lamu na muk, sha ai wa n si na, Ngai gaw asak nnan jaw ai, teng man ai muk rai nga ai.

3. Ngai jaw ai shah pa gaw, Nye Hkum hte Sai rai nga, mungkan matu Ngai jaw ai hkye la ai kumhpa rai nga.

4. Nye a shan sha nna, a sai lu ai wa gaw, n htum n wai a sak lu, shi hpe Ngai sharawt la na.

No comments: